Co powinni Państwo wiedzieć

Dializa oleju a akceptacja producentaSzanowni Klienci,

Bardzo często jesteśmy pytani, czy dializa oleju posiada akceptację jego producenta. W tej kwestii chcemy powiedzieć, co następuje : My tylko czyścimy metoda dializy Państwa olej, który już wszak uzyskał akceptację swego producenta. Tylko firma IMT może zadecydować, czy czyścić olej metodą dializy, czy też nie. Mamy nadzieję, że informacja ta okaże się dla Panstwa pomocna.

Co mówi kolor o smarności oleju ?

Drodzy klienci, chcemy Państwu po krótce wyjaśnić, jaki wpływ ma kolor na smarność Państwa oleju. Olej wydobywany z ziemi ma kolor brązowy do czarnego. Poprzez reakcje chemiczne olej uzyskuje kolor złoto-żółty, a to tylko z jednego jedynego psychologicznego powodu – aby Państwa jako klientów przekonać o tym, że jakość złoto-żółtego oleju jest lepsza niż oleju czarnego, Dla Państwa ważne jest, aby wiedzieć, że TO NIE KOLOR SMARUJE. 

Stanowisko firmy Dekra odnośnie dwóch próbek oleju.

Analiza porównawcza pomiędzy dwoma próbkami oleju.

 

Dekra Prüfbericht Seite 1

Raport kontrolny firmy Dekra – Strona 1

Dekra Prüfbericht Seite 2

Raport kontrolny firmy Dekra – Strona 2

Dekra Prüfbericht Seite 3

Raport kontrolny firmy Dekra – Strona 3

 

Nieprawdziwe opinie

 

1. Filtrowanie może usunąć z oleju silnikowego jedynie cząstki stałe, ale z natury nie może mieć wpływu na starzenie oleju.

2. Przyczyny, dla których trzeba regularnie wymieniać oleje silnikowe, nie leżą głównie w zanieczyszczeniu cząstkami stałymi, lecz wynikają przede wszystkim ze starzenia chemicznego.

3. Ciągły rozkład dodatków uszlachetniających w oleju oraz

postępujące starzenie oleju bazowego prowadzą w końcu do powstania oleju zużytego, który nie spełnia już wymagań w silniku i bez wymiany go w porę może prowadzić do poważnych zakłóceń w działaniu silnika i do jego uszkodzenia.  Z wymienionych powodów filtrowanie nie może dawać wystarczającej jakości używanego oleju silnikowego.

4. Filtrowanie nie usprawiedliwia przedłużania odstępów czasu pomiedzy wymianami oleju, zalecanych przez producentów pojazdów i silników.

5. Filtrowanie oleju może skutkować utratą ewentualnych praw gwarancyjnych ze strony producenta samochodu w razie wynikłych z tego tytułu szkód,

6. Twierdzenie, że filtrowanie nie usprawiedliwia przedłużania odstępów czasu pomiedzy wymianami oleju, zalecanych przez producentów pojazdów i silników, znajduje uzasadnienie w badaniach przeprowadzonych przez spółkę APL Automobil-Prüftechnik Landau GmbH na zlecenie Federalnego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów 1995.

7. Wątpliwe jest, czy z tytułu szkód spowodowanych dializą oleju można dochodzić jakichkolwiek roszczeń ubezpieczeniowych.

8. Dlatego aby nie narażać na szwank funkcjonalności oraz żywotności silników, zalecamy usilnie przestrzegać zalecanych przez producentów pojazdów bądź silników odstępów pomiędzy wymianami filtrów oleju oraz jakości olejów.

 

Wszystkie podane powyżej twierdzenia są ścigane przez spółkę IMT GmbH wszelkimi stojącymi do jej dyspozycji środkami zarówno cywilnoprawnie, jak i karnoprawnie, ponieważ wprowadzają one w błąd, utrudniają konkurencję i są nielegalne.

 

Gdyby znaleźli Państwo w tym kontekście jakiekolwiek porównania z podobnymi lub innymi produktami, to nie dotyczą one dializy oleju. Także porównanie z tak często cytowanym testem w Federalnym Urzędzie Środowiska nie dotyczy dializy oleju.

tl_files/themes/imt/wissenswertes/stellungnahme_500.jpg

W celu skontaktowania się z nami skorzystajcie Państwo  wygodnie z naszego Formularza.